Instytut Teologiczny w Sandomierzu
strona główna    mapa serwisu  
 
 
 
Biblioteka
     
 

W 1996 roku Ks. dr Wacław Kossowski przystąpił do zorganizowania biblioteki przy Instytucie Teologicznym. W tym też roku biblioteka otrzymała cztery pomieszczenia w nowej siedzibie Instytutu przy ul. Mariackiej. W jednym zorganizowano czytelnię, w drugim wypożyczalnię, a w trzecim i czwartym umieszczono główny księgozbiór. W roku 1997 Dyrektorem Biblioteki został Ks. mgr Stanisław Lis. Księgozbiór gromadzony był głównie dzięki darowiznom. Od 1 marca 1997 roku wypożyczane były książki i udostępnione czasopisma. Aby usprawnić działanie biblioteki w lutym 1997 roku zakupiono program MAK, przy pomocy którego katalogowano książki. Oddano również do dyspozycji czytelników terminal do przeglądania tworzonej systematycznie bazy książek. Z czasem w wyniku zaistniałych potrzeb i problemów technicznych wymieniono terminal na inny komputer i na nowo zorganizowano bazę do przeglądania książek (grudzień 2001 rok). Od lutego 2002 roku funkcjonuje wypożyczalnia komputerowa już na nowszej wersji programu MAK. Z czasem zostały udostępnione czytelnikom komputerowe bazy książek. W roku 2004 zorganizowano nowe stanowisko komputerowe dla czytelników i zakupiono nową wersję programu MAK (4,3). Jest to pakiet programów przydatnych np. do tworzenia baz danych, katalogowania książek, drukowania kart katalogowych książek, przeglądania baz danych, tworzenia statystyk, ksiąg inwentarzowych itp.

Obecnie czytelnik może sprawdzić czy książka jest w komputerowej bazie danych, jak również czy dana pozycja jest wypożyczona i ewentualnie, kiedy zostanie oddana, zarezerwować książkę wypożyczoną i niewypożyczoną, wydrukować bibliografię. Może również przeglądać bazę prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, a także wyszukiwać książki i prace magisterskie w bazie FIDEs – Federacji Bibliotek Kościelnych, do której od kilku lat nasza biblioteka należy.

Obecnie zapisanych do biblioteki jest 700 czytelników. są to studenci Instytutu, innych uczelni, alumni seminarium, księża i inni. Biblioteka jest otwarta na wszystkich i ze zbiorów może korzystać każdy.

 
     

   wyszukiwanie
   kontakt
 
         
    Copyright © 2004-2008 by Instytut Teologiczny w Sandomierzu