Instytut Teologiczny w Sandomierzu
strona główna    mapa serwisu  
Polska Węgry
 
 
 
Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej
     
 

Od ponad 6 lat Instytut Teologiczny w Sandomierzu współpracuje z przedstawicielami różnych środowisk Węgier. Współpraca ta ma na celu kontynuację i pogłębienie rozpoczętych przez naszych przodków więzów przyjaźni. Dlatego też, dekretem z dnia 9 maja 2004 roku Jego Ekscelencja Ks. Bp Andrzej Dzięga – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej powołał Centrum Współpracy Polsko – Węgierskiej w Sandomierzu, które włączone zostało w struktury Instytutu Teologicznego im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Zadaniem tej jednostki jest prowadzenie badań naukowych oraz podejmowanie szeroko rozumianych inicjatyw kulturalnych i religijnych w zakresie współpracy polsko – węgierskiej, która została nawiązana pomiędzy Diecezją Sandomierską i Archidiecezją Esztergom – Budapeszt w listopadzie 2002 roku. Centrum podlega obecnie Dyrektorowi Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, z zachowaniem kompetencji Biskupa Sandomierskiego.

Bardzo ważny jest fakt, iż w obecnej chwili wiele środowisk węgierskich jak i Sandomierskich (kulturalnych, edukacyjnych, samorządowych i kościelnych) realizuje projekty wzajemnej współpracy. Ponadto Instytut Teologiczny w Sandomierzu współpracuje z Ambasadą Republiki Węgierskiej w Warszawie a także z Węgierskim Instytutem Kultury. W ramach współpracy miały miejsce m. in. następujące wydarzenia:

 1. sympozjum nt. „1000 lat chrzescijaństwa w Polsce i na Węgrzech” (09 listopada 1992 roku),
 2. wydanie książki pt. „Węgry – Polska. 1000 lat chrzescijaństwa” red. Ks. dr Jan Zimny (21 marca 2003 roku),
 3. promocja książek:
  - „Węgry – Polska. 1000 lat chrześcijaństwa” (red. Ks. dr J. Zimny),
  - „Prawda i kłamstwo. Prymas Józef Mindszenty” (K. Kaczmarek),
  - „Święty stefan. Współtwórca chrzescijańskiej Europy” (A. sutowicz).
 4. sesja naukowa w Budapeszcie, w której ze strony polskiej udział wzięli:
  - Ks. Bp Andrzej Dzięga – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej,
  - Ks. dr Jan Zimny – Dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu
  - Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najswiętszej Maryi OMI z Świętego Krzyża (20 – 22 wrzesnia 2003 roku),
 5. sympozjum międzynarodowe nt. „Wyzwania współczesnej kultury wobec człowieka wiary” (25 października 2003 roku),
 6. wyjazd delegacji z Polski (pod przewodnictwem Ks. dr Jana Zimnego) do Budapesztu w celu przygotowania oficjalnej wizyty J. E. Ks. Bpa Andrzeja Dzięgi u Prymasa Węgier – J. E. Kard. Pétera Erdö. Zaplanowano również spotkania w Parlamencie Węgierskim i wybranych szkołach (09 – 11 listopada 2003 roku),
 7. pobyt J. E. Ks. Bpa Andrzeja Dzięgi – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej i Ks. dr Jana Zimnego w Budapeszcie. Podczas pobytu na Węgrzech odbyły się następujące spotkania: wizyta u J. E. Kard. Pétera Erdö – Prymasa Węgier, spotkanie w Parlamencie Węgierskim i spotkania w zaprzyjaźnionych szkołach (11 – 13 grudnia 2003 roku),
 8. pobyt Chóru Katedralnego z Sandomierza w Budapeszcie (31 grudnia 2003 roku – 01 stycznia 2004 roku),
 9. spotkanie Organistów Diecezji Sandomierskiej nt. „Znaczenie organów w liturgii” (Sandomierz, 20 kwietnia 2004 roku),
 10. sesja naukowa nt. „Węgry – Polska. Wspólne dziedzictwo” (10 – 11 maja 2004 roku),
 11. pobyt na Węgrzech przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (16 – 19 wrzesnia 2004 roku),
 12. poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Communio Sanctorum – Świętych Obcowanie w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie (09 października 2004 roku).

Centrum Współpracy Polsko – Węgierskiej mieści się w budynku Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, przy ul. Mariackiej 9, 27 – 600 Sandomierz, tel. 015 832 72 30, fax 015 832 93 27.

 
     

   wyszukiwanie
   kontakt
 
         
    Copyright © 2004-2008 by Instytut Teologiczny w Sandomierzu