Instytut Teologiczny w Sandomierzu
strona główna    mapa serwisu  
 
 
 
- - - Aktualności - - -
     
 

KURS LITURGICZNY
DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości religijnych musi odbywać się zawsze w sposób godny i dyskretny, z największa czcią i szacunkiem dla świętej liturgii, oraz z zachowaniem ściśle określonych zasad i norm. Liturgia bowiem, będąc wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą. Kierując się troską o świętość liturgii, a także miejsca jej sprawowania

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału
w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia (sobota) 2019 roku o godz. 9.00, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w Kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej.
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu,
ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (wtorek i piątek w godzinach 15.00–17.00),
(sobota w godzinach 8.00–14.00),
e-mail:
sekretariat.teologia@gmail.com

 
 


5 czerwca 2018r.

Czytaj dalej...

 
 

Program Sympozjum

 • godz. 14:00 - Powitanie

 • godz. 14:15 - Dr hab. Ewa Trzaskowska
  "Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych"

 • godz. 14:45 - Dr inż. Piotr Kulesza
  "Zieleń towarzysząca terenom przykościelnym. Szanse i zagrożenia"

 • godz. 15:15 - Dr inż. Piotr Szkołut
  "Od projektudo realizacji zieleni przy obiekcie sakralnym"

 • godz. 15:45 - Dyskusja"

 • godz. 16:15 - Podsumowanie i zakończenie sympozjum"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Instytut Teologiczny w Sandomierzu
oraz
Instytut Architektury Krajobrazu KUL

 
 

KURS LITURGICZNY
DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości religijnych musi odbywać się zawsze w sposób godny i dyskretny, z największa czcią i szacunkiem dla świętej liturgii, oraz z zachowaniem ściśle określonych zasad i norm. Liturgia bowiem, będąc wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą. Kierując się troską o świętość liturgii, a także miejsca jej sprawowania

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału
w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie odbędzie się 18 listopada (sobota) 2017 roku o godz. 10, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w Kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej.
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu,
ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (wtorek i piątek w godzinach 15.00–17.00),
(sobota w godzinach 8.00–14.00),
e-mail:
sekretariat.teologia@gmail.com

 
 

Sekretariat Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu czynny jest we wtorki i piątki w godz. 16.00 – 18.00 oraz w soboty godz. 8.00 – 14.00. W pilnych sprawach kontakt pod numerem telefonu 697274325.

 
 

Diecezjalne Studium Organistowskie
przy Instytucie Teologicznym w Sandomierzu
ogłasza nabór na rok akademicki 2017/2018

 • Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną nabyć lub pogłębić swoje umiejętności oraz wiedzę muzyczno-liturgiczną, by pełnić posługę organisty.

 • Studium daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji organistom.

 • Zajęcia odbywają się w soboty od października do czerwca.

 • Nauka trwa 5 lat.

 • Przyjmujemy młodzież począwszy od VII klasy szkoły podstawowej oraz dorosłych.

 • Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu przyjmowani są na drugi rok Studium Organistowskiego na podstawie egzaminu z gry na instrumencie oraz z zasad muzyki.

 • Kandydaci rozpoczynjący edukację muzyczną przyjmowani są na podstawie egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny i poczucie rytmu.

Zgłoszenia oraz bliższe informacje w Sekretariacie Instytutu Teologicznego (wtorek, piątek w godz. 16-18, sobota godz. 8-14) Sandomierz, ul. Mariacka 9 tel. 15 832 72 30, e-mail: sekretariat.teologia@gmail.com

 EGZAMIN WSTĘPNY ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W SANDOMIERZU:

I TERMIN - 24 VI 2017, GODZ. 10.00
II TERMIN - 30 IX 2017, GODZ. 9.00.

 
 

KURS LITURGICZNY
DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału
w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie odbędzie się 3 grudnia (sobota) 2016 roku o godz. 10, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w Kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej.
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu,
ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (od wtorku do soboty
w godzinach 9.00–14.00),
e-mail:
sekretariat.teologia@gmail.com

 
 

Diecezjalne Studium Organistowskie
przy Instytucie Teologicznym
w Sandomierzu
ogłasza
nabór na rok akademicki 2016/2017

 • nauka w Studium Organistowskim trwa 5 lat.

 • zajęcia odbywają się w soboty od października do czerwca.

 •  absolwenci  Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu – przyjmowani są na drugi rok Studium.

Zgłoszenia w Sekretariacie Instytutu Teologicznego; Sandomierz, ul. Mariacka 9, Tel. (15) 832 72 30, e-mail:sekretariat.teologia@gmail.com

Egzamin wstępny – 24 IX 2016 g. 9.00

 
 

Diecezjalne
Studium Organistowskie
przy Instytucie Teologicznym
w Sandomierzu

ogłasza

nabór na rok akademicki 2016/2017

- nauka w Studium Organistowskim trwa 5 lat.
- zajęcia odbywają się w każdą sobotę, od października do czerwca.
- absolwenci  Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu – przyjmowani są na II rok Studium.
- zgłoszenia do 30 września można składać w sekretariacie Instytutu Teologicznego; Sandomierz, ul. Mariacka 9, 
tel. (15) 832 72 30,
e-mail: sekretariat.teologia@gmail.com

 
 

Nowi magistrzy teologii – absolwenci IT

17 czerwca 2016 r. w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu odbył się egzamin magisterski studentów VI roku teologii. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył biblista ks. prof. UPJPII dr hab. Roman Bogacz – prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w jej składzie zasiadali: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń – dyrektor IT; ks. dr Rafał Kułaga, ks. dr Waldemar Olech oraz drugi promotor: ks. dr Jerzy Dąbek.

Tytuł zawodowy magistra teologii, nadany przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII 24 czerwca b.r. zdobyli: Żaneta Chyłek, Antoni Ligęza i Damian Woś. Pozostali studenci przystąpią do egzaminu magisterskiego na jesieni b.r. Naszym absolwentom i absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz ludzkiej życzliwości na dalszych ścieżkach życia naukowego, zawodowego i osobistego.

 
 

Wiosenno-letnie spotkanie Oddziału PTT w Sandomierzu

Również 17 czerwca b.r., w godzinach popołudniowych w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu odbył się wiosenno-letni zjazd członków Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Wzorem spotkań krakowskich Zarządu PTT, zebranie sandomierskich teologów rozpoczął wykład ks. prof. Romana B. Sieronia z KUL: „POL-on.nauka.gov.pl – czyli jak uprawiać teologię w świecie 3D printing?”. Obrady prowadził ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, prezes oddziału sandomierskiego PTT. Po wykładzie odbyła się moderowana dyskusja, przedstawiono także bieżące aktualności oraz komunikaty. Ważnym efektem czerwcowego spotkania jest projekt zorganizowania 26 listopada 2016 r. w Sandomierzu cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Sandomierskie Spotkania z Biblią. Biblia – Wiara – Kultura” poświęconej najnowszemu dokumentowi papieskiemu poświęconemu rodzinie.

 
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu

„Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA”

Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

 na kanwie najnowszego dokumentu papieża Franciszka – encykliki „Laudato si”

 podczas Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej

 28 listopada 2015, (sobota)

Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,

ul. Mariacka 9, Sala Papieska (parter)

>>>Program konferencji<<<

 

OGŁOSZENIE 

Diecezjalne Studium Organistowskie
przy Instytucie Teologicznym
im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
ogłasza

nabór na nowy rok akademicki 2015/2016 

l  Nauka w Studium Organistowskim trwa 5 lat

l  Istnieje możliwość podjęcia krótszego, indywidualnego toku studiów, uzupełniającego przedmioty muzyczno-liturgiczne dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I lub II stopnia w klasie fortepianu lub studia muzyczne w uczelniach świeckich 

l  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sobotę od godziny 8.30 do godz. 16.30, od października do czerwca.

Zgłoszenia i bliższe informacje można uzyskać w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka,ul. Mariacka 9 w Sandomierzu pod  numerem telefonu 15 832 72 30.


KURS LITURGICZNY

DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW 

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2015 roku o godz. 10, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w Kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej. 

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 14.00).


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

"Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA –WIARA –KULTURA "

"Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?"

na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Natchnienie i prawda Pisma Świętego"

podczas Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej

25 listopada (november) 2014 (wtorek–tuesday)

Polska, Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,

Ul. Mariacka 9, Sala Papieska (parter)


Organizatorzy:

Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania Instytut Pedagogiki Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej

Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu

Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina)


PATRONAT HONOROWY

J. E. Ks. Biskup Dr Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej


PATRONAT NAUKOWY

Redakcja kwartalnika naukowego WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina” (Society&Family) (8 pkt MNiSW)


PROGRAM

Program sympozjum (pdf) >>>KURS LITURGICZNY

DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie rozpocznie się już 21 listopada 2014 roku o godz. 16, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej.

Zgodnie z planem, zajęcia odbywać się będą w piątki, tj. 21 i 28 listopada oraz 5 grudnia w godzinach popołudniowych od 16 do 19 w sandomierskim Instytucie Teologicznym przy ul. Mariackiej 9. Kurs podzielony będzie na bloki tematyczne, dotyczące elementów m.in. liturgiki, prawa kanonicznego, etyki, kreowania wizerunku. W pierwszej kolejności omawiane będą zagadnienia praktyczne związane z obecnością w przestrzeni sakralnej oraz liturgii sakramentów świętych. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, kadrę wykładowców będą stanowili pracownicy naukowi KUL JPII, UP JPII w Krakowie, Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Opłata za kurs wynosi 250 PLN.

Jednocześnie informujemy, że 5 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 rozpocznie się jednodniowe szkolenie uaktualniające dla tych wszystkich fotografów i kamerzystów, którym w tym roku kończą się już uzyskane 5 – letnie uprawnienia do fotografowania i filmowania. Szkolenie to przedłuża uprawnienia na kolejny rok.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 14.00).Egzamin magisterski za nami

Natchnienie, kanon, sensy i interpretacja Pisma Świętego, filozoficzne poznanie Boga, geneza i fenomen religii, grzech i nawrócenie w refleksji teologicznej czy też stworzenie człowieka i jego powołanie do nadprzyrodzoności - to zaledwie kilka tez, z którymi zmierzyli się 10 czerwca 2014 roku podczas egzaminu magisterskiego studenci VI roku teologii Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.

Obronę prac magisterskich poprzedziła uroczysta Msza święta w intencji naszych sześciorga absolwentów w kaplicy Instytutu Teologicznego. Był to szczególnie historyczny moment, bowiem przewodniczył jej jednocześnie dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak i rektor-elekt krakowskiej Alma Mater ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

Tegorocznej komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. W jej składzie znaleźli się również ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, dyrektor IT i prodziekan WZNoS KUL, ks. dr Rafał Kułaga, ks. dr Waldemar Olech oraz ks. dr Jerzy Dąbek.
Jubileuszowe spotkanie sandomierskiego oddziału PTT.
Program Towarzystwa na lata 2014-2016

Również 10 czerwca br., w godzinach popołudniowych w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu odbył się wiosenno-letni, przedwakacyjny zjazd członków Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Trwa Rok obchodów 90-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Wpisało się w to uroczyste zebranie Zarządu PTT w Krakowie 21 maja 2014. Zebrani tam kierownicy poszczególnych sekcji i oddziałów na czele z prezesem PTT ks. prof. Kazimierzem Panusiem nakreślili plan działalności Towarzystwa na lata 2014-2016.

Spotkanie w Sandomierzu 10 czerwca b. r., wpisujące się w obchody 90-lecia PTT rozpoczął wykład prezesa oddziału sandomierskiego PTT ks. prof. nadzw. dr hab. Romana B. Sieronia "Służyć wiekuistej Prawdzie. Powstanie i rozwój Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Sandomierzu". Następnie omówiono zaangażowanie oddziału sandomierskiego w planie obchodów 90-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Przygotowana zostanie praca historyczna o początkach działania Towarzystwa na Ziemi Sandomierskiej, której podjął się ks. dr hab. Tomasz Moskal z KUL. Obecni na posiedzeniu duszpasterze: ks. dr Mieczysław Wolanin z Nowej Dęby i ks. mgr lic. Krzysztof Rusiecki z Sandomierza zwrócili uwagę na potrzebę sympozjów teologicznych o charakterze naukowo-pastoralnym na terenie diecezji, jak choćby organizowane corocznie podczas diecezjalnego Tygodnia Biblijnego "Sandomierskie spotkania z Biblią" pod patronatem PTT i Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Program PTT na lata 2014-2016 nosi nazwę "Chrześcijanin jutra w Europie" i jest próbą zrozumienia uwarunkowań kulturowych życia chrześcijan w świetle nauczania Kościoła, współczesnej teologii i doświadczenia pastoralnego.

Rok 1 (2014-2015)

Znaczenie doświadczenia wiary czasu przeszłego dla przyszłości (co z przeszłości może odnaleźć się w doświadczeniu religijnym chrześcijan jutra?)

 1. Znaczenie i rola duchownych w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej.
 2. Charyzmaty wspólnot zakonnych wobec wyzwań czasów minionych i perspektywy służby Bogu i ludziom w przyszłości.
 3. Świeccy w Kościele wczoraj i jutro.
 4. Dom rodzinny jako miejsce przekazu wiary.
 5. Szkolnictwo katolickie dla "życia z wiary".
 6. Stowarzyszenia religijne i ich znaczenie dla kultury chrześcijańskiej.
 7. Doniosłość sztuki sakralnej w przekazie "życia z wiary".
 8. Upodmiotowienie laikatu, czyli odejście od modelu Kościoła sklerykalizowanego.

Rok 2 (2015-2016)

Znaczenie doświadczenia wiary czasu obecnego dla przyszłości (co z czasów współczesnych, licząc od Vaticanum II, jest wartością istotną dla "życia z wiary" jutro)

 1. Masowy ateizm i laicka mentalność jako wyzwanie dla chrześcijan jutra?
 2. Wiara w świecie postchrześcijańskim - wiara jako "trudny" wybór.
 3. Model posługi kapłańskiej w świecie pluralizmu religijnego i kulturowego.
 4. Nowe ruchy religijne nadzieją Kościoła.
 5. Szanse ekumenizmu.
 6. Czy chrześcijanie jutra będą "skazani" na męczeństwo?
 7. "Nowa ewangelizacja" a globalizacja.Bezpieczeństwo a zdrowie - międzynarodowa konferencja w sandomierskim Instytucie Teologicznym

Dnia 29.05.2014 roku w Instytucie Teologicznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”. Organizatorem konferencji był Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wraz z Instytutem Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli. Konferencja cieszyła się ogólnym zainteresowaniem. Referaty zgłosiło 86 osób z kraju i z Europy. Byli to przedstawiciele różnych specjalności z takich krajów, jak: Rumunia, Ukraina, Słowacja, Litwa, Polska. Komitet Naukowy stanowili wybitni naukowcy z Polski i ze świata. Wśród nich wymienić należy przykładowo: prof. dr hab. Valentyna Moskalenko (Ukraina), prof. dr Irena Žemaitaityte (Litwa), prof. dr Maria Mojzešova (Słowacja), prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski (Polska). Głównym Koordynatorem zespołu organizacyjnego był ks. prof. nadzw. dr hab. Roman Sieroń, natomiast dyrektorem wykonawczym była pani prof. dr hab. Tamara Hovorun.

Obrady odbywały się początkowo w obrębie sesji plenarnej, a następnie w ramach trzech sekcji: I sekcja „Społeczno-kulturowe warunki wzmacniania zdrowia”; II sekcja „Bezpieczeństwo zdrowotne w usługach społecznych”; III sekcja „Aktywizacja społecznego potencjału człowieka w praktyce społecznej”. Wystąpienia prelegentów dotyczyły problemów bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Spośród prelegentów w sesji plenarnej wystąpili m.in. dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN z referatem na temat „Poszukiwanie nowych form wsparcia rodzin w sytuacji kryzysu opieki zdrowotnej”, dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (referat nt. „Narcystyczna osobowość naszych czasów. Zdrowie psychiczne i zmiana społeczna”). Obrady przebiegały w miłej atmosferze. Wygłoszono wiele ciekawych referatów oraz nawiązano współpracę naukową z gośćmi z Polski i z Europy.

Danuta Grzesiak-WitekKURS LITURGICZNY DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu wspólnie z sandomierską Kurią Diecezjalną zaprasza do udziału w kursie liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer, zajmujących się rejestracją celebracji liturgicznych. Szkolenie rozpocznie się już 15 maja 2014 roku o godz. 16, a jego pozytywne zakończenie wiąże się z uzyskaniem pięcioletnich uprawnień do fotografowania i rejestrowania w kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie Diecezji Sandomierskiej.

Zgodnie z planem, zajęcia odbywać się będą w majowe czwartki, tj. 15, 22 i 29, w godzinach popołudniowych od 16 do 19 w sandomierskim Instytucie Teologicznym przy ul. Mariackiej 9. Kurs podzielony będzie na bloki tematyczne, dotyczące elementów m.in. liturgiki, prawa kanonicznego, etyki, kreowania wizerunku. W pierwszej kolejności omawiane będą zagadnienia praktyczne związane z obecnością w przestrzeni sakralnej oraz liturgii sakramentów świętych. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, kadrę wykładowców będą stanowili pracownicy naukowi KUL JPII, UP JPII w Krakowie, Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Opłata za kurs wynosi 250 PLN.

Jednocześnie informujemy, że 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 rozpocznie się jednodniowe szkolenie uaktualniające dla tych wszystkich fotografów i kamerzystów, którym w tym roku kończą się już uzyskane 5 – letnie uprawnienia do fotografowania i filmowania. Szkolenie to przedłuża uprawnienia na kolejny rok.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, ul. Mariacka 9, tel. 015 832 72 30 (od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 14.00).


ZAPROSZENIE

Katedra pedagogiki pastoralnej Instytutu Pedagogiki
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej oraz Diecezji Radomskiej

Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Sandomierzu

a także

Instytut Teologiczny im. św. abpa Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (UKRAINA)

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową z cyklu:

Sandomierskie spotkania z Biblią

BIBLIA - WIARA - KULTURA

Postmodernistyczny człowiek - pielgrzym
czy emigrant ze świata kultury biblijnej ?

Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,
ul. Mariacka 9, aula 24 - św. Jadwigi Królowej (II piętro)

26 listopada 2013 r. (wtorek), godzina 15.00
podczas XIX Diecezjalnego Tygodnia Biblijnego,
na rozpoczęcie roku jubileuszowego 90-lecia istnienia
Polskiego Towarzystwa Teologicznego

- - - - -

PROGRAM:

15:00 - 15:15 Powitanie uczestników:
Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL – delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego, prodziekan WZNoS, dyrektor IT, prezes oddziału sandomierskiego PTT

15:15 - 15:35 Wykład
,,Bibbia nella pratica pastorale e pratica privata dei fedeli cinesi" (Biblia w praktyce pastoralnej i w praktyce prywatnej wiernych w Chinach”)
ks. dr Giovanni Ke (Chiny)

15:35 - 15:55 Wykład
Międzykulturowa kompetencja współczesnego Ukraińca - między Europą i Azją
Prof. dr hab. Lillya Morska (Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraina)

15:55 - 16:15 Wykład
Cyrus – wybraniec Boga. Perskie ślady w Biblii
Ks. dr Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny, Lwów – Ukraina)

16:15 – 16:35 Wykład
Rola Pisma Świętego w dialogu ekumenicznym
Br. dr Michaił Stanczyszyn (Instytut Teologiczny, Lwów – Ukraina)Siedmiu nowych magistrów teologii – absolwentów IT

18 czerwca 2013 r. w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu odbył się egzamin magisterski studentów VI roku teologii. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. prof. UPJPII dr hab. Krzysztof Gryz – prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w jej składzie zasiadali: ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń – dyrektor IT i prodziekan WZNoS KUL; ks. dr Rafał Kułaga, ks. dr Waldemar Olech oraz pozostali promotorzy: ks. dr Tomasz Moskal oraz ks. dr Jerzy Dąbek.

Egzamin magisterski, tradycyjnie już poprzedzony był uroczystą Mszą św. w kaplicy IT pod przewodnictwem ks. prodziekana Krzysztofa Gryza oraz z homilią ks. dyrektora Romana B. Sieronia. Reprezentant Wydziału Teologicznego UPJPII spotkał się również z J. E. Biskupem Sandomierskim Krzysztofem Nitkiewiczem.

Tytuł zawodowy magistra teologii, nadany przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII 21 czerwca b.r. zdobyli: s. Jadwiga Borowska SNMPN, s. Wanda Dołżańska ZSOB, mgr Magdalena Kępa, Jerzy Klimecki, Mariola Przydatek, Sabina Wawryk, s. Marzena Wągrodzka CFS. Naszym absolwentom i absolwentkom serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz ludzkiej życzliwości na dalszych ścieżkach życia – naukowego, zawodowego i osobistego.Wiosenno-letnie spotkanie Oddziału PTT w Sandomierzu

Również 18 czerwca b.r., w godzinach popołudniowych w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu odbył się wiosenno-letni zjazd członków Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Wzorem spotkań krakowskich Zarządu PTT, zebranie sandomierskich teologów rozpoczął wykład ks. dr. Tomasza Moskala z KUL: „Rola bibliotek w kulturze Kościoła katolickiego”. Obrady prowadził ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń – prezes oddziału sandomierskiego PTT. Po wykładzie odbyła się moderowana dyskusja, przedstawiono także bieżące aktualności oraz komunikaty. Ważnym efektem czerwcowego spotkania jest projekt zorganizowania na jesieni 2013 w Sandomierzu, wobec kończącego się Roku Wiary ogólnopolskiego sympozjum o współczesnych relacjach między wiarą a kulturą.Kolejne wyróżnienie sandomierskiego oddziału PTT

W auli krakowskiego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 26 lutego b.r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W obecności m.in. bpa legnickiego Stefana Cichego, biskupów krakowskich Jana Szkodonia i Jana Zająca podsumowano kolejny rok działalności PTT. Specjalny list do zebranych wystosowali kardynałowie Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski. Po raz wtóry Prezes Towarzystwa ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś wyróżnił działalność oddziału sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego, którego członkowie w minionym roku zorganizowali 7 konferencji międzynarodowych i krajowych, opublikowali ponad 20 publikacji naukowych oraz uczestniczyli w prawie 30 sympozjach naukowych w kraju i zagranicą. W krakowskim zebraniu oddział sandomierski reprezentowała jego delegacja z prezesem ks. prof. KUL dr hab. Romanem B. Sieroniem. W dalszej części uroczystości medalem Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego uhonorowano byłego rektora PAT ks. prof. dr hab. Adama Kubisia oraz wybitnego socjologa kultury, religii i rodziny prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, który wygłosił okolicznościowy wykład „Czy rodzina ma przyszłość?”.

Obecnie do Polskiego Towarzystwa Teologicznego – najstarszego towarzystwa teologicznego w naszym kraju – należy 890 osób, zebranych w 15 sekcjach specjalistycznych w Krakowie oraz 14 oddziałach terenowych. Dwudziestu siedmiu członków oddziału sandomierskiego PTT grupuje się spośród wykładowców WSD i Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, Wydziałów KUL w Stalowej Woli oraz teologów – duchownych i świeckich – z terenu całej diecezji. Najbliższe, wiosenno-letnie spotkanie sandomierskiego oddziału PTT z wykładem ks. prof. dr hab. Leona Siwickiego na temat Roku Wiary odbędzie się 16 kwietnia 2013 r. w Instytucie Teologicznym i uświetni przeżywany wtedy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.STAN PERSONALNY STUDENTÓW

kształtuje się następująco (stan z dnia 7 listopada 2012):
 1. Studia Teologiczne - 27 osób
 2. Diecezjalne Studium Organistowskie - 17 osób
 3. Diecezjalne Studium Życia Rodziny - 29 osób


Wykład prezesa sandomierskiego Oddziału PTT w Krakowie

Na dorocznym, jesiennym spotkaniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, 27 listopada 2012 r. okolicznościowy wykład wygłosił ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, dyrektor sandomierskiego Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka oraz prezes oddziału PTT w Sandomierzu. Temat wykładu z dziedziny pedagogiki pastoralnej „Wychowanie chrześcijańskie jako antidotum na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej – refleksja na bazie relektury Deklaracji Gravissimum educationis Drugiego Soboru Watykańskiego” nawiązywał do aktualnej problematyki Roku Wiary i 50. rocznicy inauguracji Vaticanum II. Wykładowi towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele Zarządu PTT z Krakowa oraz oddziałów m.in.: z Rzeszowa, Katowic, Olsztyna.

Na spotkaniu prezes PTT, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś poinformował, iż najbliższe walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbędzie się w gmachu WSD w Krakowie, 26 lutego 2012 r.Sandomierski Instytut Teologiczny współorganizatorem sympozjum we Lwowie

W siedzibie Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie – Brzuchowicach (Ukraina) 24 listopada 2012 r. odbyło się sympozjum naukowe z cyklu: „Pismo Święte w życiu Kościoła”. Jego pierwsza seria nosiła tytuł: „Relektura i aplikacja myśli biblijnej Vaticanum II w Roku Wiary”. Organizatorem sesji był wspomniany lwowski Instytut Teologiczny przy współpracy z Instytutem Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu oraz Instytutem Teologicznym UKSW w Radomiu. Obrady prowadził ks. dr Jacek Uliasz, dyrektor lwowskiego IT, a w dyskusji panelowej udział wzięli: ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL z Sandomierza; ks. dr Jacek Kucharski z Radomia; o. dr Janusz Janowiak OCDS ze Lwowa, o. dr Roman Laba OSPPE z Kijowa.


 
     

   wyszukiwanie
   kontakt
 
         
    Copyright © 2004-2008 by Instytut Teologiczny w Sandomierzu