Instytut Teologiczny w Sandomierzu
strona główna    mapa serwisu  
 
 
 
Wydarzenia
     
 

SYMPOZJA

W ostatnim czasie Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu zorganizował sympozja na następujące tematy:
 • „Komunikacja w katechezie” - sympozjum katechetyczne, 26 kwietnia 2003 roku, Sandomierz.
 • „Kształcenie organistów w Diecezji Sandomierskiej” - Diecezjalne Spotkanie Organistowskie, 06 maja 2003 roku, Sandomierz.
 • „Wyzwania współczesnej kultury wobec człowieka wiary” - sympozjum międzynarodowe, 25 października 2003 roku, Sandomierz.
 • „Katecheza w ujęciu Jana Pawła II” - sympozjum katechetyczne, 15 listopada 2003 roku, Sandomierz.
 • „Cmentarze trwalsze od granic” - sesja historyczna, 29 listopada 2003 roku, Sandomierz.
 • „Znaczenie organów w liturgii” - Diecezjalne Spotkanie Organistowskie, 20 kwietnia 2004 roku, Sandomierz.
 • „Młodzież: historia, teraźniejszość i przyszłość”, 24 kwietnia 2004 roku, Sandomierz.
 • „Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo” - sympozjum polsko-węgierskie, 10-11 maja 2004 roku, Sandomierz.
 • „Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem dla duszpasterstwa”, 13 października 2004 roku, WZNoS KUL Stalowa Wola.
 • „Rok Rodziny troską duszpasterstwa diecezjalnego” - Diecezjalne Spotkanie Organistowskie, 23 listopada 2004 roku, Sandomierz.
 • Spotkanie modlitewno-dyskusyjne „Europa dwóch płuc”, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, 14 lutego 2006 r.
 • II Sandomierskie Warsztaty Dziennikarskie, 22 kwietnia 2006 r., Sandomierz.
 • Sesja naukowa „Wychowanie ku wartościom” 28 kwietnia 2006 r. w Sandomierzu (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Szkolnej PWSZ w Tarnobrzegu).
 • II Sandomierskie Dni Cyrylometodiańskie, w tym międzynarodowa sesja naukowa „Duchowe korzenie Słowian”, 14 lutego 2007 r., Sandomierz.
 • III Sandomierskie Dni Cyrylometodiańskie, w tym międzynarodowa sesja naukowa „Ku nowemu społeczeństwu. Kościół dla Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 lutego 2008 r., Sandomierz.
 • IV Sandomierskie Dni Cyrylometodiańskie, w tym międzynarodowa sesja naukowa „Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy”, 14 lutego 2009 r., Sandomierz.
 • V Spotkanie Cyrylometodiańskie - międzynarodowa konferencja naukowa „Sacri Canones - 20 lat doświadczeń”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Sandomierz, 13 lutego 2010 r.
 • Międzynarodowe Sympozjum z Wystawą „Sandomierskie Spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu; patronat naukowy: katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli; Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, 23 kwietnia 2010 r.
 • VI Spotkanie Cyrylometodiańskie - międzynarodowe sympozjum „Wokół sztuki sakralnej chrześcijańskiego Wschodu z okazji inauguracji odnowionego prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, Sandomierz, 7-9 kwietnia 2011 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, Sandomierz, 11 maja 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W serii Instytutu Teologicznego w Sandomierzu ukazało się kilkanaście pozycji książkowych.

 1. Pani Sądecka, Sandomierz 2000.
 2. Muzyka i śpiew liturgiczny, Sandomierz 2002.
 3. Katecheza dziś, Sandomierz 2002.
 4. W duchu dobroci i miłości. Kazania i homilie, Sandomierz 2003.
 5. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa, Sandomierz 2003.
 6. Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003.
 7. Fotografowanie i filmowanie w służbie ewangelizacji, Sandomierz 2003.
 8. Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003.
 9. Muzyka i śpiew kościelny, Sandomierz 2004.
 10. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, Sandomierz 2004.
 11. Wiara a kultura, Sandomierz 2004.
 12. Młodzież: historia, teraźniejszość i przyszłość, Sandomierz 2004.
 13. Współczesny model autorytetu nauczyciela, Sandomierz 2006.
 14. Współczesne trendy w badaniach naukowych, Sandomierz 2006.
 15. Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, Sandomierz 2006.
 16. Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola - Ružomberok 2006.
 17. Widzieć, działać, oceniać, Stalowa Wola - Ružomberok 2006.
 18. Musicie od siebie wymagać, Stalowa Wola 2007.
 19. Wokół pedagogiki katolickiej, Stalowa Wola - Sandomierz 2007.
 20. Węgry - Polska. Wspólne duchowe dziedzictwo, Sandomierz 2007.
 21. Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, Stalowa Wola - Sandomierz 2007.
 22. Pedagogika da dziś, Stalowa Wola - Ružemberok 2007.

 
     

   wyszukiwanie
   kontakt
 
         
    Copyright © 2004-2008 by Instytut Teologiczny w Sandomierzu